Course Information

 • Class Size: 30
 • Class Duration: 16 months

Báo chí Truyền thông: Nghiên cứu về báo chí bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng nhất để học hỏi và thảo luận trên thế giới hiện nay: sự thật, tin giả, tự do ngôn luận, hủy bỏ văn hóa, cấu trúc dân chủ, hiểu biết về truyền thông và tư duy phản biện. Sinh viên Chuyên ngành Báo chí Truyền thông được học các kỹ năng báo cáo thực tế như nghiên cứu, phỏng vấn, viết và thuyết trình. Họ được giới thiệu về báo chí đa phương tiện đương đại và học cách báo cáo cho âm thanh, video và trực tuyến.

Phương tiện web: Chuyên môn này cung cấp một con đường dẫn đến sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và truyền thông dựa trên web đang mở rộng, từ tạo trang web đến quản lý cộng đồng trực tuyến. Nó nhấn mạnh phương tiện truyền thông xã hội và mạng, và các đơn vị kết hợp các thành phần thực tế với các khái niệm cốt lõi để cung cấp cho bạn sự hiểu biết và kỹ năng cần thiết mà bạn cần trong môi trường trực tuyến.

Cấu trúc khóa Cử nhân Báo chí & Truyền thông Web (Bằng kép) Top-up

Credits needed to graduate: 400.
Each unit is 25 credits unless stated otherwise.

Trimester 3

 • Introduction to Journalism – Broadcast
 • News Writing and Reporting
 • Asian Media in Transition
 • Digital Culture and Everyday Life

Trimester 4

 • Media, Culture and Consumption
 • Writing on the Web
 • Elective
 • Elective

Trimester 5

 • Media Law and Ethics
 • The Digital Economy
 • Elective
 • Elective

Trimester 6

 • Radio News
 • Web Media
 • Media and Communications Capstone (50 credits)

Units are not necessarily shown in the order studied. Units are subject to change.

Thời gian đào tạo, học phí và yêu cầu chung khóa Top-up

 • Thời gian học: 16 tháng
 • Học phí: S$38,880 S$ (đóng làm 4 lần).
 • Yêu cầu: Tốt nghiệp khóa Diploma giai đoạn II của Curtin
 • IELTS 6.0 ( Không band nào dưới 6.0)

Khai giảng: 27/2, 3/7, 30/10 năm 2023