Các khóa học đang được giảng dạy tại Curtin Singapore

Cử nhân Báo chí & Marketing (Bằng kép) Top-up

CN Truyền Thông

Báo chí Truyền thông: Nghiên cứu về báo chí bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng nhất để học hỏi và thảo luận trên thế giới hiện nay: sự thật, tin giả, tự do ngôn luận, hủy bỏ văn hóa,…

Cử nhân Báo chí & Truyền thông Web (Bằng kép) Top-up

CN Truyền Thông

Báo chí Truyền thông: Nghiên cứu về báo chí bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng nhất để học hỏi và thảo luận trên thế giới hiện nay: sự thật, tin giả, tự do ngôn luận, hủy bỏ văn hóa,…

Cử nhân Computing (Cyber Security)

Cử nhân CNTT

Cử nhân Computing (Cyber Security) của Curtin Singapore sẽ trang bị cho bạn kiến ​​thức cấp cao về hệ thống máy tính và các quy trình liên quan đến phát triển và bảo trì phần mềm. Nó bao gồm các…

Cử nhân Công nghệ thông tin – Information Technology

Cử nhân CNTT

Khóa học này bao gồm các kỹ năng lập trình và bảo mật cơ bản của mạng máy tính và máy tính hiện đại, chuyên về các khía cạnh khác nhau của điện toán phân tán. Bạn sẽ sử dụng…

Cử nhân kế toán

CN thương mại

Kế toán viên chuyên nghiệp phân tích các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp hoặc một cá nhân và chuẩn bị các báo cáo hoặc đưa ra lời khuyên về các yêu cầu tuân thủ và lưu giữ…

Cử nhân kế toán và tài chính (bằng kép)

CN thương mại

Cử nhân kế toán và tài chính (bằng kép) đại học Curtin Singapore sẽ học thực hành kế toán, luật doanh nghiệp, kiểm toán, thuế và quản lý tài chính. Trong chuyên ngành kép này, bạn sẽ hiểu biết rộng…

Cử nhân khoa học dữ liệu – (Data Science)

Cử nhân CNTT

Các nhà khoa học dữ liệu đối chiếu và phân tích khối lượng lớn dữ liệu và truyền đạt những phát hiện của họ tới nhiều đối tượng. Khả năng sử dụng dữ liệu lớn của họ để dự đoán…

Cử nhân kinh doanh quốc tế

CN thương mại

Cử nhân kinh doanh quốc tế là một trình độ học vấn cấp đại học trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý với tập trung chính vào các hoạt động kinh doanh trong môi trường quốc tế. Chương trình…

Cử nhân Logistics and Supply Chain Management và Marketing (Bằng kép)

CN thương mại

Cử nhân Logistics and Supply Chain Management và Marketing (Bằng kép) Đại học Curtin Singapore được thiết kế dành cho những người có ý định dấn thân vào sự nghiệp trong lĩnh vực hậu cần đang phát triển. Nó bao…

Cử nhân Management và Human Resource Management (Bằng kép)

CN thương mại

Cử nhân Management và Human Resource Management (Bằng kép) Đại học Curtin Singapore giúp sinh viên có được các kỹ năng cần thiết để tham gia vào sự nghiệp quản lý hoặc quản lý nguồn nhân lực. Trong Quản lý,…

Cử nhân Management và Marketing (Bằng kép)

CN thương mại

Sự kết hợp Management và Marketing Đại học Curtin Singapore phục vụ cho những sinh viên muốn có sự hiểu biết tổng thể về năng lực quản lý và lĩnh vực tiếp thị chức năng. Thành phần quản lý tập…

Cử nhân Marketing

CN thương mại

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến mọi người chọn một số thương hiệu hơn những thương hiệu khác chưa? Tiếp thị có một trong những chức năng quan trọng nhất trong một doanh nghiệp thành công. Họ…

Cử nhân quản lý

CN thương mại

Quản lý là đảm nhận vai trò lãnh đạo giám sát và cố vấn cho nhân viên, cân bằng ngân sách và đảm bảo các nhiệm vụ và dự án được hoàn thành thành công. Nó có nghĩa là chịu…

Cử nhân quản lý logistics & chuỗi cung ứng

CN thương mại

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào các công ty vận chuyển sản phẩm đến những nơi khác? Các chuyên gia hậu cần và chuỗi cung ứng đang làm việc đằng sau hậu trường để đảm bảo quy…

Cử nhân tài chính

CN thương mại

Cử nhân tài chính Đại học Curtin Singapore có thể mở ra cánh cửa cho nhiều nghề nghiệp trong nước và quốc tế. Chuyên ngành này cung cấp cho bạn sự hiểu biết rộng về tài chính doanh nghiệp và…

Cử nhân Tài chính và Marketing (Bằng kép)

CN thương mại

Cử nhân Tài chính và Marketing (Bằng kép) của Curtin Singapore giúp phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị và tài chính. Trong chuyên ngành kép này, bạn sẽ hiểu biết rộng hơn về cấu trúc và hoạt…

Cử nhân Tài chính và Quản lý (bằng Kép)

CN thương mại

Cử nhân Tài chính và Quản lý (bằng Kép) Đại học Curtin Singapore giúp phát triển các kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp thành công trong quản lý. Trong chuyên ngành kép này, bạn sẽ hiểu được cách thức…

Cử nhân Truyền thông Web & Marketing (Bằng kép) Top-up

CN Truyền Thông

Truyền thông Web: Chuyên môn này cung cấp một con đường dẫn đến sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và truyền thông dựa trên web đang mở rộng, từ tạo trang web đến quản lý cộng đồng trực tuyến.…

Khóa Diploma (giai đoạn 1) – Thương mại, truyền thông, CNTT

Diploma

Khóa Diploma giai đoạn 1 (hay còn gọi là khóa dự bị) dành cho học sinh hết lớp 11 ở Việt Nam (hoặc tương đương). Sinh viên sẽ học 8 tháng sau đó chuyển tiếp lên đại học. Tổng thời…

Khóa Diploma (giai đoạn 2) – Thương mại, CNTT, Truyền thông

Diploma

Khóa Diploma (Giai đoạn 2) dành cho học sinh hết lớp 12 nhưng không đủ điều kiện vào thẳng khóa Cử nhân tại Đại học Curtin Singapore.  Khóa học này tương đại học năm 1 tại Curtin Singapore. Kết thúc…

Khóa học tiếng Anh tại Curtin Singapore

Diploma

Khóa học này dành cho các học sinh chưa đủ điểm tiếng Anh đầu vào các khóa học tại Curtin Singapore Chương trình tiếng Anh Thời gian học: 4 cấp độ, mỗi cấp độ 13 tuần (15 giờ/ tuần) Học…

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế

Thạc sĩ

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế của Đại học Curtin được xếp hạng là 4 chương trình Quản lý Quốc tế hàng đầu tại Úc theo Bảng xếp hạng Thạc sĩ Eduniversal uy tín vào năm 2021. Chương…

Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng

Thạc sĩ

Chương trình này bao gồm 2 giai đoạn đó là Chứng chỉ sau đại học Quản lý chuỗi cung ứng và Thạc sĩ chuỗi cung ứng (Top-up) 1 Chứng chỉ sau đại học Quản lý chuỗi cung ứng Thời gian…

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

Thạc sĩ

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là một bằng cấp được quốc tế công nhận, chủ yếu dành cho các nhà quản lý cấp trung và cấp cao đang tìm cách nâng cao sự nghiệp và đóng góp cho tổ…