Cử nhân khoa học dữ liệu – (Data Science)

Các nhà khoa học dữ liệu đối chiếu và phân tích khối lượng lớn dữ liệu và truyền đạt những phát hiện của họ tới nhiều đối tượng. Khả năng sử dụng dữ liệu lớn của họ để dự đoán…

Cử nhân Computing (Cyber Security)

Cử nhân Computing (Cyber Security) của Curtin Singapore sẽ trang bị cho bạn kiến ​​thức cấp cao về hệ thống máy tính và các quy trình liên quan đến phát triển và bảo trì phần mềm. Nó bao gồm các…