Sự kiện nổi bật

Curtin Open Day

Ghé thăm khuôn viên của chúng tôi và khám phá các dịch vụ chương trình cấp bằng, cử nhân và sau đại học của chúng tôi. Nói chuyện với các chuyên gia tư vấn khóa học của chúng tôi để…

Hội thảo du học Curtin Singapore tháng 4/2023

Chương trình hội thảo giới thiệu du học Curtin Singapore sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP. HCM. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Curtin Singapore Chi tiết về chương trình hội thảo như sau Tại…