March 18, 2023 - March 18, 2023
10 Science Park Road
10AM

Detail

  • Start Date March 18, 2023 10AM
  • End Date: March 18, 2023 3PM
  • Cost: free

Organizer

  • Curtin Singapore

Ghé thăm khuôn viên của chúng tôi và khám phá các dịch vụ chương trình cấp bằng, cử nhân và sau đại học của chúng tôi.

Nói chuyện với các chuyên gia tư vấn khóa học của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các dịch vụ và cấu trúc khóa học của chúng tôi, cơ hội chuyển tiếp đến cơ sở Perth của chúng tôi, điều kiện nhập học và miễn giảm tín chỉ cho người có bằng tốt nghiệp.

Venue

Curtin Singapore Campus