Khóa học này dành cho các học sinh chưa đủ điểm tiếng Anh đầu vào các khóa học tại Curtin Singapore

Chương trình tiếng Anh

  • Thời gian học: 4 cấp độ, mỗi cấp độ 13 tuần (15 giờ/ tuần)
  • Học phí: 3,780 S$/cấp độ (Học phí ưu đãi 3,130 $/cấp độ áp dụng cho sinh viên học tiếp lên các khóa học Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ tại Curtin)
  • Khai giảng: 27/2, 3/7, 30/10 năm 2023

Yêu cầu nhập học: Tiếng Anh tương đương IELTS 3.5 với Level 1, IELTS 4.5 với Level 2, IELTS 5.0 với Level 3, và IELTS 5.5 với Level 4 (Level 1 và 2 là tiếng Anh giao tiếp, Level 3 và 4 là Tiếng Anh học thuật). Nếu học sinh chưa có điểm tiếng Anh IELTS sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào.