Chương trình này bao gồm 2 giai đoạn đó là Chứng chỉ sau đại học Quản lý chuỗi cung ứng và Thạc sĩ chuỗi cung ứng (Top-up)

1 Chứng chỉ sau đại học Quản lý chuỗi cung ứng

  • Thời gian học: 4 tháng
  • Học phí: 12,312 S$ (đóng 1 lần)

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp đại học được công nhận bất kỳ chuyên ngành nào
  • IELTS 6.5 (Không band nào dưới 6.0) (Lưu ý học sinh phải có điểm IELTS, nếu chưa đủ 6.5 sẽ được trường Curtin đánh giá để tham dự khóa học tiếng Anh tại trường)
  • Khai giảng: 27/2, 3/7, 30/10 năm 2023

2 Thạc sỹ Chuỗi cung ứng

  • Thời gian: 8 tháng
  • Học phí: 24,624 S$ (Đóng 2 lần). (Học phí sau học bổng cả khóa 7.1 + 7.2 là S$30,780)

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp khóa học Chứng chỉ sau đại học hoặc tốt nghiệp đại học bất kỳ chuyên ngành nào và có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
  • IELTS 6.5 (Không band nào dưới 6.0) (Lưu ý học sinh phải có điểm IELTS, nếu chưa đủ 6.5 sẽ được trường Curtin đánh giá để tham dự khóa học tiếng Anh tại trường)
  • Khai giảng: 27/2, 3/7, 30/10 năm 2023