Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng

Chương trình này bao gồm 2 giai đoạn đó là Chứng chỉ sau đại học Quản lý chuỗi cung ứng và Thạc sĩ chuỗi cung ứng (Top-up) 1 Chứng chỉ sau đại học Quản lý chuỗi cung ứng Thời gian…

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế của Đại học Curtin được xếp hạng là 4 chương trình Quản lý Quốc tế hàng đầu tại Úc theo Bảng xếp hạng Thạc sĩ Eduniversal uy tín vào năm 2021. Chương…

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là một bằng cấp được quốc tế công nhận, chủ yếu dành cho các nhà quản lý cấp trung và cấp cao đang tìm cách nâng cao sự nghiệp và đóng góp cho tổ…