Cử nhân Management và Marketing (Bằng kép)

Sự kết hợp Management và Marketing Đại học Curtin Singapore phục vụ cho những sinh viên muốn có sự hiểu biết tổng thể về năng lực quản lý và lĩnh vực tiếp thị chức năng. Thành phần quản lý tập…

Cử nhân Tài chính và Marketing (Bằng kép)

Cử nhân Tài chính và Marketing (Bằng kép) của Curtin Singapore giúp phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị và tài chính. Trong chuyên ngành kép này, bạn sẽ hiểu biết rộng hơn về cấu trúc và hoạt…

Cử nhân Tài chính và Quản lý (bằng Kép)

Cử nhân Tài chính và Quản lý (bằng Kép) Đại học Curtin Singapore giúp phát triển các kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp thành công trong quản lý. Trong chuyên ngành kép này, bạn sẽ hiểu được cách thức…

Cử nhân kế toán và tài chính (bằng kép)

Cử nhân kế toán và tài chính (bằng kép) đại học Curtin Singapore sẽ học thực hành kế toán, luật doanh nghiệp, kiểm toán, thuế và quản lý tài chính. Trong chuyên ngành kép này, bạn sẽ hiểu biết rộng…

Cử nhân quản lý

Quản lý là đảm nhận vai trò lãnh đạo giám sát và cố vấn cho nhân viên, cân bằng ngân sách và đảm bảo các nhiệm vụ và dự án được hoàn thành thành công. Nó có nghĩa là chịu…

Cử nhân Marketing

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến mọi người chọn một số thương hiệu hơn những thương hiệu khác chưa? Tiếp thị có một trong những chức năng quan trọng nhất trong một doanh nghiệp thành công. Họ…

Cử nhân tài chính

Cử nhân tài chính Đại học Curtin Singapore có thể mở ra cánh cửa cho nhiều nghề nghiệp trong nước và quốc tế. Chuyên ngành này cung cấp cho bạn sự hiểu biết rộng về tài chính doanh nghiệp và…

Cử nhân quản lý logistics & chuỗi cung ứng

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào các công ty vận chuyển sản phẩm đến những nơi khác? Các chuyên gia hậu cần và chuỗi cung ứng đang làm việc đằng sau hậu trường để đảm bảo quy…