Course Information

 • Class Size: 30
 • Class Duration: 2 year

Cử nhân Management và Human Resource Management (Bằng kép) Đại học Curtin Singapore giúp sinh viên có được các kỹ năng cần thiết để tham gia vào sự nghiệp quản lý hoặc quản lý nguồn nhân lực. Trong Quản lý, bạn sẽ tập trung vào những thách thức mà các nhà quản lý phải đối mặt, chẳng hạn như mối quan hệ giữa con người và tổ chức, hiệu suất, thay đổi, đổi mới và công nghệ.

Trong Quản lý nguồn nhân lực, bạn sẽ đề cập đến các chủ đề như lựa chọn nhân viên, thăng tiến, học tập và phát triển cũng như thù lao. Bạn sẽ khám phá cách thu hút lực lượng lao động có năng lực và cam kết cao để hoạt động trong thế giới kinh doanh toàn cầu.

Cấu trúc khóa Cử nhân Management và Human Resource Management (Bằng kép)

Credits needed to graduate: 600.
Each unit is 25 credits unless stated otherwise.

Trimester 1

 • Financial Decision Making
 • Discovering Marketing
 • Communication, Culture and Indigenous Perspectives in Business
 • Elective

Trimester 2

 • Analytics for Decision Making
 • Strategic Career Design
 • Markets and Legal Frameworks
 • Organisational Behaviour

Trimester 3

 • Employee Relations in Singapore
 • Human Resources Management Introduction
 • Business and Sustainable Development
 • Responsible Management in Asia

Trimester 4

 • Start-Up Business Planning
 • Human Resources Development
 • International Management
 • Project Management

Trimester 5

 • Building a Sustainable Workforce
 • International Human Resources Management
 • Entrepreneurship
 • Strategic Management

Trimester 6

 • Strategic Rewards and Performance Management
 • Managing Change
 • Business Ethics
 • Enhancing Your Business Mind

Units are not necessarily shown in the order studied. Units are subject to change.

Yêu cầu chung đối với bậc Cử nhân

 • Thời gian học: 2 năm
 • Học phí: 58,320 S$ (đóng làm 6 lần). Học phí ưu đãi sau học bổng là S$53,460
 • Hoặc Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT điểm thi TN trên 5 Hoặc Xét HB 12 trên 7.5 (Đối với trường chuyên: Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong, PT Năng Khiếu, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai,…)

Nếu Điểm trung bình dưới 8.0, sẽ vào học khóa học Diploma giai đoạn II trước với thời gian 8 tháng sau đó chuyển tiếp lên khóa Cử nhân 16 tháng nữa. Tổng thời gian vẫn là 2 năm.

 • IELTS 6.0 ( Không band nào dưới 6.0) (Lưu ý học sinh phải có điểm IELTS, nếu chưa đủ 6.0 sẽ được trường Curtin đánh giá để tham dự khóa học tiếng Anh tại trường)
 • Khai giảng: 27/2, 3/7, 30/10 năm 2023