Course Information

  • Class Size: 30
  • Class Duration: 8 months

Khóa Diploma giai đoạn 1 (hay còn gọi là khóa dự bị) dành cho học sinh hết lớp 11 ở Việt Nam (hoặc tương đương). Sinh viên sẽ học 8 tháng sau đó chuyển tiếp lên đại học. Tổng thời gian lấy bằng đại học là 2 năm 8 tháng.

Chi tiết khóa Diploma giai đoạn 1

  • Thời gian học: 8 tháng
  • Học phí: 15,120 S$ (Đóng làm 2 lần)
  • Yêu cầu: Hoàn thành lớp 11 (học lực lớp 11 trên 6.0), IELTS 5.5 (Không band nào dưới 5.0) hoặc hoàn thành khoá tiếng Anh của Curtin
  • Khai giảng: 27/2, 3/7, 30/10 năm 2023
Lộ trình du học tại Curtin Singapore