Course Information

 • Class Size: 30
 • Class Duration: 2 year

Kế toán viên chuyên nghiệp phân tích các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp hoặc một cá nhân và chuẩn bị các báo cáo hoặc đưa ra lời khuyên về các yêu cầu tuân thủ và lưu giữ hồ sơ của họ. Trong chuyên ngành này, bạn sẽ phát triển sự hiểu biết toàn diện về kế toán và các lĩnh vực kiểm toán, thuế, luật kinh doanh và quản lý tài chính liên quan. Bạn sẽ bao gồm nhiều đơn vị kế toán cũng như một số nghiên cứu về kinh doanh, luật và tài chính. Trong chuyên ngành Cử nhân kết toán của Đại học Curtin Singapore bạn sẽ được giới thiệu về các nguyên tắc kế toán, kiểm toán, thuế và các lĩnh vực liên quan của luật kinh doanh và quản lý tài chính. Bạn sẽ kiểm tra việc ghi lại và truyền đạt thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của các tổ chức. Bạn sẽ học cách chuẩn bị báo cáo hoặc đưa ra lời khuyên về các yêu cầu tuân thủ và lưu giữ hồ sơ của tổ chức, đảm bảo bạn sẵn sàng cho sự nghiệp thành công trong bất kỳ lĩnh vực công nghiệp nào.

Cấu trúc khóa học Cử nhân kết toán của Đại học Curtin Singapore

Credits needed to graduate: 600.
Each unit is 25 credits unless stated otherwise.

Trimester 1

 • Financial Decision Making
 • Applied Contract Law
 • Introductory Economics
 • Communication, Culture and Indigenous Perspectives in Business

Trimester 2

 • Analytics for Decision Making
 • Strategic Career Design
 • Markets and Legal Frameworks
 • Elective

Trimester 3

 • Accounting – The Fundamentals of Business
 • Cost Analysis for Decision Making
 • Introduction to Finance Principles
 • Company Law for Business

Trimester 4

 • Accounting for Corporations
 • Business Processes and Internal Controls
 • Introduction to Australian Taxation Law
 • Elective

Trimester 5

 • Auditing, Assurance and Risk Assessment
 • Accounting, Behaviour and Control
 • Elective
 • Elective

Trimester 6

 • Complex Corporate Issues
 • Enhancing Your Business Mind
 • Elective
 • Elective

Units are not necessarily shown in the order studied. Units are subject to change.

Yêu cầu chung đối với bậc Cử nhân

 • Thời gian học: 2 năm
 • Học phí: 58,320 S$ (đóng làm 6 lần). Học phí ưu đãi sau học bổng là S$53,460
 • Hoặc Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT điểm thi TN trên 5 Hoặc Xét HB 12 trên 7.5 (Đối với trường chuyên: Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong, PT Năng Khiếu, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai,…)

Nếu Điểm trung bình dưới 8.0, sẽ vào học khóa học Diploma giai đoạn II trước với thời gian 8 tháng sau đó chuyển tiếp lên khóa Cử nhân 16 tháng nữa. Tổng thời gian vẫn là 2 năm.

 • IELTS 6.0 ( Không band nào dưới 6.0) (Lưu ý học sinh phải có điểm IELTS, nếu chưa đủ 6.0 sẽ được trường Curtin đánh giá để tham dự khóa học tiếng Anh tại trường)
 • Khai giảng: 27/2, 3/7, 30/10 năm 2023