Khóa Diploma (Giai đoạn 2) dành cho học sinh hết lớp 12 nhưng không đủ điều kiện vào thẳng khóa Cử nhân tại Đại học Curtin Singapore.  Khóa học này tương đại học năm 1 tại Curtin Singapore. Kết thúc khóa học này, sinh viên được chuyển tiếp lên khóa Cử nhân (thêm 16 tháng). Tổng thời gian lấy bằng đại học vẫn là 24 tháng.

Chi tiết học phí và thời gian đào tạo của khóa Diploma giai đoạn 2

  • Thời gian học: 8 tháng
  • Học phí: 19,440 S$ (Đóng làm 2 lần). Học phí khóa CNTT là 16,848 S$
  • Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT (học lực lớp 12 trên 6.0), IELTS 5.5 (Không band nào dưới 5.5)hoặc hoàn thành khoá tiếng Anh của Curtin
  • Khai giảng: 27/2, 3/7, 30/10 năm 2023
Lộ trình du học tại Curtin Singapore